Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


katonai-logo-honlap.png                                                                                                                       

startup5.png

Military startup alapítását kezdeményezem, amibe 5 darab fejlesztés kerülne, amik a jelenlegi technológiai fejlesztési körülmények között kivitelezhetők és 90% biztonsággal működtethetők, amit virtuális technológiai és bevetési demonstráció szemléltetése után egyértelműsíteni szeretnék. Letölthető 5 találmány publikus tájékoztatója: 

A többi találmány, amikkel foglalkozom, nagy része nemzetközi oltalommal ellátva kaphatna piaci érvényességet, aminek költségei igen magasak, valamint a teljes körű igénypont megjelölésekhez a biztos alkalmazott kutatási eredmények is szükségesek, ezért vállalati együttműködési keretek között látom működőképesnek a realizálhatóságukat. Az alábbiak szerint egy kölcsönös együttműködés kialakítását megcélozva, ami egyrészt adott a találmány szerzői jogára és ugyanannak vállalati szabadalmi oltalmára is kiterjedne.
Kivonat: Együttműködési megállapodás feltaláló és vállalat közötti találmány ki és továbbfejlesztésére

Feltaláló (körvonalazott, találmányi ötlettel rendelkező, de alkalmazott kutatásokat igénylő szellemi tulajdonnal bíró magánszemély) aki együttműködik az adott találmány fejlesztéseit támogató vállalattal, annak saját gazdasági hasznosítása érdekében. A nemzetközi szabadalmaztatás költségeit a támogató és egyben nemzetközi gazdasági előnyt élvező vállalat finanszírozza, ami ezáltal az Ö neve alatt kerül bejegyzésre. Feltalálóval, külön megállapodás keretein belül "szellemi tulajdonának átruházásáért" itt, mint "szerzői jog" szabadalomba átültetéséért és a találmány kifejlesztésében való közreműködéséért szerződésben megállapított díjazást fizet, feltalálónak biztosítékként a szerzői jogi nyilvántartási szám kerül hivatkozási pontban megjelölésre stb. Vállalat viseli a költségeit az alkalmazott kutatások és bemérési jegyzőkönyveknek. Vállalat az alkalmazott kutatások körét maximalizálja saját kutatóhelyeire, a szabadalom minél hatékonyabb saját vállalati birtokban maradásáért feltalálóval való kifejlesztési együttműködésben, mind mérnöki, mind laboratóriumi szinten.

szab-szerzj-log.png

Kutatásom: 9 éve foglalkozom a találmányok gondolati megalkotásának fokozataival és lehetőségeivel az Innohightech Feltalálók Fejlesztők és Befektetők Egyesületében megkezdve 2008-tól, jelenleg pedig mint magánember. Kutatásom során eljutottam a katonai hírszerzés remote viewing (továbbiakban rövidítve RV) CIA később DIA valamint orosz katonai hírszerzői tevékenység publikus kutatási eredményeinek vizsgálatához, ebből beillesztettem a legmagasabb műszaki tartalommal bírót. 

 

rv-kutatas.png

Hasonló vizsgálatot magam is végeztem magyar katonai bázis vizsgálati lehetőségeként (laktanyait, ahol az alapkiképzésem megtörtént), valamint berendezés és egyéb eszköz belső felépítésbeli elemzéseinek megfigyelése kapcsán. Ezekből arra a következtetésre jutottam, hogy objektum hely és külső kőrvonalbeli ábrázolása lehetséges, viszont belső műszaki felépítésbeli elemzése ugyanezen objektumoknak nem képezhető le megfelelően, valamint elektromágneses sugárzás (üzemállapotok ) segítik az  objektumok kőrvonalbeli felismerését.

Az előzőeken továbblépve, az RV további lehetősége (előzetes nemzetközi katonai kutatásban is említve), a jövő technológiai lehetőségeinek a feltárása, melynek jelenlegi kutatási eredményeit nem sikerült megtalálnom se az interneten, se szakirodalomban. Megjegyzés: lehet, hogy nem kutatták még mélyebben nemzetközileg, mert ehhez nagyon pontos belső szerkezeti műszaki ábrázolás szükséges (így van csak technológiai jelentősége) és mivel meglévő műszaki objektumnál ez nem realizálható, ezért elméleti technológiai információnál esetleg nem is próbálták részletesebben megfigyelni.  Így lehetséges, hogy jelenleg nincs, aki ezen területtel mélyebben foglalkozna, teljes műszaki specifikáció készítéséig terjedően. 

Kutatói munkám során, ezen nem kifórrot területet, a jövő haditechnikai leképezési lehetőségét vettem fő iránynak, és kezdtem el kifejleszteni hozzá, minél hatékonyabb technikát (alábbi néven) „unknown technical remote viewing”. Mindezt megpróbáltam a lehető legmagasabb szintre emelni, ahol már a katonai jövőkutatás a „valószínűleg” létrejövő találmányok szintjét érinti és evvel elég sarkallatos ponthoz értem, hiszen ezen elméleti technológiák és berendezések teljes leképezésének információs hátterét fel lehet tárni eddigi eredményeim alapján, amit bizonyítani szeretnék hivatalosan is további  kutatásaim alkalmával.

Összegezve: Meglévő haditechnikai eszköz belső műszaki felépíthetőségét nem lehet érzékelni RV segítségével, viszont a jövő katonai technológiai lehetőségeit igen, mert ezen információ áll lehívható formában frekvenciaszinten megjelenítve, amit pl. Tesla is érzékelt katonai jellegű találmányai megjelenítése alkalmával és még egy pár feltaláló, akik megfelelő frekvenciás agyi érzékenységgel bírtak.

Ezen kutatásaimban szerepelnek rakétahajtóművek, haditechnikai műhold energetikai rendszere, repülő burkolati hajtóműve, egyéb még ismeretlen jelleggel bíró objektum stb., amit skicces formában ábrázoltam, kifejtését pedig megfelelő haditechnikai intézménynek vagy cégnek szeretném prezentálni.

 

nevjegy-12.png

 Megjegyzés: a honlapon szereplő skiccek nem tartalmaznak felhasználható információkat (felületes rajzok), a kutatásom irányait szemléltetik.